Trang chủ Blog

Bài viết 08/2019

Theo lời Kinh Thánh chép thì Giê ru sa lem phải là thủ đô đời đời của Israel

Theo lời Kinh Thánh chép thì Giê-ru-sa-lem phải là thủ đô đời đời của Israel. Mỹ trở thành đất nước giàu nhất và hùng mạnh nhất trên hành tinh là có bí quyết đằng sau đó. Đó là: Kinh Thánh chép; "Đất nước nào ủng hộ và chúc phước cho Israel, đất nước đó được phước" Sáng 12:2-3 Qua tất cả các đời tổng thống Mỹ thì Mỹ LUÔN LUÔN là đất nước ủng hộ Israel vì họ biết...