Trang chủ Blog

Chúa Nhâ t 23 Thường Niên Tin Mư ng theo thánh Máccô 7 31 37 ĐỨC GIÊSU LÀM CHO KẺ ĐIẾC NGHE ĐƯỢC VÀ

Chúa Nhật 23 Thường Niên
Tin Mừng theo thánh Máccô : 7,31-37
ĐỨC GIÊSU LÀM CHO KẺ ĐIẾC NGHE ĐƯỢC, VÀ KẺ CÂM NÓI ĐƯỢC.
Khi ấy, Đức Giêsu bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđôn , đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói :" Épphatha", nghĩa là : hãy mở ra ! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu cấm họ không được kẻ chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, họ càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc, và nói :" Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả : ông làm cho kẻ điếc nghe được , và kẻ câm nói được."
13/04/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *