Trang chủ Blog

Đề nghị phát động chiến tranh nhân dân chống giặc nội xâm vì giặc nội xâm còn nguy hiểm hơn giặc ngo

Đề nghị phát động chiến tranh nhân dân chống giặc nội xâm, vì giặc nội xâm còn nguy hiểm hơn giặc ngoại xâm nữa !Đề nghị phát động chiến tranh nhân dân chống giặc nội xâm, vì giặc nội xâm còn nguy hiểm hơn giặc ngoại xâm nữa !
12/02/2020
2 bình luận:
Vo Kien
12-02-2020, 02:00:12
Ai phát động bác Võ Tiến Dũng?n
Nhung MC
12-02-2020, 02:00:12
Toàn dân đồng lòng chống giặc ngoại xâm rất dễ, còn giặc nội xâm khó quá, trống xuôi kèn thổi ngược

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *